Ieškome Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus socialinės priemonės vykdymo koordinatoriaus Kauno apskrityje

Techninės pagalbos priemonių centro Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus Kauno teritoriniame padalinyje reikalingas Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus socialinės priemonės vykdymo koordinatorius Kauno apskrityje  (darbo vieta Žemaičių pl. 37, Kaunas)

Pareiginės algos koeficientas nuo 0,80 iki 1,10 bazinio dydžio

Pareigybės paskirtis – Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus socialinės priemonės vykdymo koordinatoriaus Kauno apskrityje pareigybė reikalinga tinkamai organizuoti bei išvystyti Techninės pagalbos priemonių centro Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus funkcijas, koordinuojant ir teikiant asmenų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugą, Kauno apskrityje, jei reikia, Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus kituose geografiškai apskrityse nutolusiuose padaliniuose, jei reikia, Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus aptarnaujamų Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Telšių, Marijampolės, Alytaus, Tauragės ir Utenos apskričių asmenų gyvenamosiose vietose.

Darbo pobūdis - šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  • <...>  koordinuoja TPP paskirstymą aptarnaujamiems subjektams ir remonto TPP paslaugas;
  • organizuoja TPP asortimento atnaujinimą, priima pagal sudarytas sutartis iš tiekėjų techninės pagalbos priemones, atlieka kokybės patikrinimą ir užpajamuoja techninės pagalbos priemones Techninės pagalbos priemonių apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – TPPA IS) ar kitoje Centro naudojamoje informacinėje sistemoje;  
  • organizuoja darbą su Kauno apskrities savivaldybių įstaigomis vadovaudamasis nustatyta tvarka, atlieka TPP paskirstymą pagal atskiras rūšis kiekvienos apskrities savivaldybei, įvertinant susiformavusias eiles bei kontroliuoja TPP išdavimą;
  • vadovaudamasis asmenų aprūpinimo TPP patvirtinta tvarka, TPP išduoda kiekvienos apskrities savivaldybių įstaigoms ir gyventojams individualiai nuolatiniam ar laikinam naudojimui naudojantis TPPA IS ir (ar) kitoje Centro naudojamoje informacinėje sistemoje, įvairiais būdais konsultuoja asmenis ir savivaldybių įstaigas TPP aprūpinimo klausimais;
  • vadovaujantis nustatyta tvarka, konsultuoja asmenis dėl TPP įsigijimo išlaidų kompensacijų išmokėjimo tvarkos, registruoja asmenų prašymus bei perduoda jų pateiktus dokumentus Centro direktoriaus sudarytai komisijai dėl kompensacijų išmokėjimo, dalyvauja komisijos dėl  TPP įsigijimo išlaidų kompensacijų mokėjimo darbe, informuoja asmenis apie komisijos priimtus sprendimus, teikia informaciją kitiems Centro padaliniams dėl  kompensacijų išmokėjimo bei vykdo kitas procedūras nurodytas Asmenų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašuose, įvertina asmens judamojo atramos aparato būklę, parenka asmenims bei pritaiko judėjimo, klausos, regos ir komunikacijos TPP, apmoko juos TPP naudotis;
  • koordinuoja TPP įsigijimo prieinamumo, kokybės, panaudojimo efektyvumo bei kontrolės darbų atlikimą aptarnaujamame regione;
  • savo veiklą koordinuoja su sveikatos priežiūros įstaigomis, savivaldybių įstaigomis, o esant reikalui ir su asmenų su negalia asociacijomis, veda TPP  išdavimo ir grąžinimo apskaitą ir vykdo TPP naudojimo ir grąžinimo kontrolę. <...>

Specialūs reikalavimai – turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija;

Išsamesnei informacijai kreiptis šiais kontaktais: el. p.  [email protected],tel. (8 5) 273 4796

Gyvenimo aprašymą (CV) maloniai prašome siųsti el. p. [email protected] 

Atnaujinimo data: 2024-05-21