Dažniausiai užduodami klausimai

Neradote naudingos sau aktualios informacijos? Užduokite klausimą
DUK 17

Jei informacija apie sveikatos būklę ir paskirtas priemones yra esveikatoje, Centrui popierinis siuntimas nėra reikalingas. Tačiau, jei asmuo kreipiasi į savivaldybės įstaigą, tuomet asmuo turi pateikti atspausdintą informaciją iš esveikata.lt arba pateikti popierinį siuntimą.

 

Nustatyto laikotarpio, per kiek laiko asmuo turi gauti priemonę nėra. Turimomis priemonėmis Centras aprūpina nedelsiant, jei reikiamos priemonės Centro teritoriniame padalinyje ar savivaldybės įstaigoje nėra, asmeniui suteikiama informacija apie reikalingos priemonės gavimo galimybes (paaiškinamos kompensacijos skyrimo galimybės ir tvarka arba galimybė asmeniui būti įrašytam į laukiančių asmenų eilę).

Iš visų įmonių Lietuvoje ar užsienio šalyse, kurios parduoda techninės pagalbos priemones.

Taip, standartinė automatiškai reguliuojama lova, išrinkta į atskiras dalis, telpa į lengvąjį automobilį (universalą).

Prailginta automatiškai reguliuojama lova, bariatrinė automatiškai reguliuojama lova gali netilpti.

Prieš kraunant automatiškai reguliuojamą lovą į mažesnį automobilį, reikėtų atlenkti automobilio galines sėdynes.

Už kai kurias TPP reikia mokėti nustatyto dydžio įmoką vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. A1 - 25 "Dėl Asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos bei judėjimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo" (atsisiųsti).

 

Automatiškai reguliuojamą lovą gali gauti asmenys, kuriems nustatytas:

 • pirmo ar antro lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis);

 • paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis;

 • ambulatorinės slaugos paslaugų namuose poreikis.

Norint įsigyti automatiškai reguliuojamą lovą iš Centro reikia pateikti:

 • Nustatytos formos prašymą;

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens, kuriam skirta lova ir asmens atstovo);

 • Dokumentą, patvirtinantį asmens atstovavimo pagrindą;

 • Medicinos dokumentą, jei asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis arba slaugos paslaugų namuose poreikis.

 

Prašymas dėl TPP gali būti teikiamas keliais būdais:

 • Tiesiogiai atvykus į Centrą;

 • Siunčiant registruotu laišku;

 • elektroniniu paštu;

 • per E. pristatymo sistemą;

 • elektroniniais ryšiais per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt.

Taip, už automatiškai reguliuojamą lovą asmuo sumoka vienkartinę įmoką.

Už naują – 100 EUR, už pakartotinai išduodamą – 50 EUR.

Grąžinama įmokos dalis, jei asmuo grąžina automatiškai reguliuojamą lovą nuo sutarties sudarymo datos per 12 mėnesių.

Už naują lovą grąžinama 40 EUR, už pakartotinai išduodamą – 20 EUR.

Taip, klientams į namus pristatome tam tikras judėjimo ir visas klausos, regos ir komunikacijos TPP. 

Pristatymą vykdo Centro specialistai arba kurjerių tarnyba.

Centro specialistai gali iš jūsų namų atgal į Centrą sugrąžinti šias judėjimo TPP:

1. elektrinį vežimėlį;

2. rankomis ar automatiškai reguliuojamą lovą;

3. individualiai pagamintą neįgaliojo vežimėlį.

Pristatymo ir susigrąžinimo paslaugos teikiamos neatlygintinai.

Šiuo metu Centro specialistai piniginių operacijų neatlieka, todėl pinigai į Centro atsiskaitomąją sąskaitą pervedami bankiniu pavedimu, „Perlo“ terminaluose arba Lietuvos pašto skyriuose.

Tokios paslaugos neteikiame.

TPP nuomą siūlo įvairios savivaldybių įstaigos ir įmonės.

Forma galioja 12 mėnesių nuo išrašymo dienos.

Video instrukcija:

Mechaninių judėjimo TPP remonto ir individualaus pritaikymo paslaugos teikiamos nemokamai, vadovaujantis Centro su paslaugų teikėjais sudarytose sutartyse nustatytais detalių, mazgų ir paslaugų įkainiais.

Atkreipiame dėmesį: priemonės naudotojui pageidaujant originalios detalės, kurios kaina yra didesnė nei sutartyje nustatytas įkainis, skirtumą apmoka pats asmuo.

Centras kompensuoja 90 procentų asmens iš Centro teritorinio padalinio įsigyto ar Centro paramos būdu gautos elektra valdomos TPP remonto ar individualaus pritaikymo sumos (elektrinio vežimėlio, elektrinio varytuvo remonto bei baterijų keitimo išlaidų sumos), o asmuo sumoka 10 procentų elektrinio vežimėlio, elektrinio varytuvo remonto bei baterijų keitimo išlaidų sumos į remonto paslaugų teikėjo ar Centro atsiskaitomąją sąskaitą, priklausomai nuo to, kas teikia paslaugą.

 

Klientams visada rekomenduojame naudoti tas TPP, kurios kompensuoja jų prarastus funkcinius gebėjimus, kurios klientams yra reikalingos kasdieninėje buityje.

Centras yra parengęs judėjimo, klausos, regos, sensorikos ir komunikacijos atmintines, kuriose yra nurodytos TPP ir kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti TPP. 

Atmintines galite rasti čia.