TPPC pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją, sąrašas