Paslaugos

Asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis:

   1. Asmenų informavimas ir konsultavimas;

   2. Asmenų aprūpinimas judėjimo techninės pagalbos priemonėmis;

   3. Asmenų aprūpinimas regos techninės pagalbos priemonėmis;

   4. Asmenų aprūpinimas klausos techninės pagalbos priemonėmis;

   5. Asmenų aprūpinimas komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis;

   6. Judėjimo techninės pagalbos priemonių remontas ir individualus pritaikymas;

   7. Techninės pagalbos priemonių pristatymas, susigrąžinimas ir jų būklės kontrolė;

   8. Kompleksinis asmens aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis;

   9. Asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis jų gyvenamojoje vietoje (Mobiliosios komandos atvykimas).

Atnaujinimo data: 2024-01-24