• 1992 m. gegužės 5 d. buvo įkurtas Respublikinis invalidų kompensacinės technikos centras (toliau – Centras). Centrui buvo pavesta vykdyti protezinių-ortopedinių gaminių pirkimus. Taip pat Centras buvo įpareigotas eilės tvarka išduoti paskyras dėl specialiųjų lengvųjų automobilių ir motorinių vežimėlių pirkimo, vėliau parduoti neįgaliesiems specialiuosius lengvuosius automobilius.
 • 1996 m. buvo  patvirtinta nauja kompensacinės technikos skyrimo tvarka ir protezinių ir ortopedinių gaminių ir kompensacinės technikos sąrašas, kuriame buvo išskirta kompensacinė technika judėjimo-atramos aparato defektams kompensuoti. Kompensacinės technikos sąrašą sudarė 74 priemonės.
 • 1997 m. Centras išleido Lietuvoje gaminamos vaikiškos kompensacinės technikos katalogą. Tai buvo pirmas tokio pobūdžio katalogas. 1998 m. buvo išleistas katalogas „Kompensacinė technika neįgaliesiems“.
 • 1998 m. buvo patvirtinta prie Centro veikianti Ekspertų komisija, į kurios sudėtį įėjo LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, neįgaliųjų visuomeninių organizacijų atstovai.
 • 2004 m. Centro pavadinimas buvo pakeistas į „Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“. Taip pat buvo pakeista sąvoka „kompensacinės technikos priemonės“ į  „techninės pagalbos priemonės“.
 • Centras pradėjo steigti teritorinius padalinius, neturinčius juridinio asmens teisių: (nuotrauka Panevėžio)

          2004 m. buvo įkurti Centro skyriai Šiauliuose ir Klaipėdoje,

          2005 m. - Kaune ir Vilniuje,

          2006 m. - Utenoje ir Alytuje,

          2007 m. - Panevėžyje, Telšiuose ir Marijampolėje,

 • 2007 m. sausio 1 d. Centras pradėjo vykdyti regos ir klausos negalią turinčių asmenų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis funkciją. 2008 m. įsigytos pirmosios lietuviškai įgarsintos regos techninės pagalbos priemonės – kalbantys staliniai laikrodžiai.  
 • 2009 m. pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektas „Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padalinių infrastruktūros plėtra“, kuriuo 7 teritorinių padalinių  Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje bei Telšiuose pastatai buvo pritaikyti neįgaliųjų aptarnavimui.
 • 2018 m. Centras pirmą kartą tampa kokybės vadybos sistemos Bendrojo vertinimo modelio efektyviu taikytoju. 
 • 2018 m. Centras pradeda aprūpinti nauja priemonių grupe – komunikacijos techninės pagalbos priemonės, skirtos asmenų dėmesio, verbalinės kalbos, suvokimo, bendravimo bei atminties funkcijoms palengvinti ar kompensuoti.
 • 2021 m. lapkričio 11 d. Vidaus reikalų ministerija patvirtino Centro teikiamos viešosios paslaugos Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis aprašymą bei suteikė kodą Lietuvos paslaugų kataloge.
 • 2022 m. Centras pradeda aprūpinti nauja priemonių grupe – komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis.
 • 2022 m. Centras pradeda teikti bandomųjų mobiliųjų komandų paslaugą. Gerinant paslaugų kokybę bei prieinamumą, asmenims teikiamos aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugos jų namuose. Nuo 2022 vasario 1 d. dvi bandomosios mobiliosios komandos teikia paslaugas visoje šalyje. Nuo 2023 m. mobiliųjų komandų skaičius padidėjo iki keturių. 

Atnaujinimo data: 2024-01-12