Bendrojo vertinimo modelis

Techninės pagalbos priemonių centras (toliau – Centras) nuolat analizuoja savo veiklą ir siekia efektyvaus veiklos organizavimo.

Centras nuo 2018 m. yra bendrojo vertinimo modelio (BVM) efektyvus taikytojas, pripažintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. 2021 m. gruodžio 7 d. buvo pripažintas BVM efektyviu taikytoju pakartotinai. 

Vienas pagrindinių BVM tikslų – sudaryti naujovių diegimo organizacijoje ir mokymosi ciklą, kuris padėtų organizacijai tobulėti viduje, taip gerinant visuomenės (Centro klientų) poreikių patenkinimą bei pasitenkinimą Centro teikiamomis paslaugomis.

BVM pagrindiniai dokumentai ir pranešimai:

Atnaujinimo data: 2024-04-23