Nuorodos į teisės aktus

Lietuvos Respublikos Konstitucija

 

 Lietuvos Respublikos įstatymai

 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai
 

 

 Ministro įsakymai 

 

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. A1 - 25 "Dėl Asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos bei judėjimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo" (atsisiųsti)

 

 

 

 Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymai:

 

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. G1-51 "Dėl Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. G1-34 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis poreikio planavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo - atsisiųsti.

 

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. G1-34 "Dėl asmenų naudojimosi techninės pagalbos priemonėmis kontrolės tvarkos aprašo pakeitimo" - atsisiųsti įsakymątvarkos aprašąpatikrinimo aktą.

 

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. G1-32 "Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Techninės pagalbos neįgaliesiems centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo" - atsisiųsti įsakymą ir tvarkos aprašą.

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. G1-36 "Dėl Tam tikrų techninės pagalbos priemonių fiziniams asmenims pristatymo, susigrąžinimo, tinkamumo bei techninės būklės priežiūros ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo" - atsisiųsti įsakymą ir tvarkos aprašą(priedas Nr.1)(priedas Nr. 2)(priedas Nr. 3)

 

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. G1-5 ,,Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuosiuose  prekių aukcionuose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo - atsiųsti įsakymątvarkos aprašąperdavimo aktą.

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio  13 d. įsakymas  Nr. G1-1 "Dėl Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos klientų aptarnavimo standarto patvirtinimo" - atsisiųsti klientų aptarnavimo standartą.

 

 

Teisės aktų paieška 

Atnaujinimo data: 2024-03-29